Next Video: Lady Gaga delays European tour to focus on her health Cancel